Cashwolf

Nakit yönetimi operasyonlarınızı anlık görebileceğiniz şekilde otomatize ederken yapay zeka uygulamaları sayesinde gelecekte oluşabilecek likidite sorunlarınızı tespit ediyor!

Cashwolf Nasıl Çalışır?

Şirketinizin nakit yönetimini, entegre, güvenli ve kullanıcı dostu, dijital çözümümüz olan Cashwolf'a bırakın, siz vaktinizi katma değer yaratacak işlere harcayın. Verileri toplamakla, aynı işleri defalarca tekrarlamakla, talimatlarla, imza peşinde koşmakla uğraşmayın. Cashwolf, bunları ve daha fazlasını sizin yerinize hatasız, otomatik ve güvenli bir şekilde yapar ve raporlar.

Cashwolf şirketlere neler sağlıyor?

Gelişmiş yazılımı, parametrik yapısı, entegrasyonlarla sağladığı otomasyon ve güvenli altyapısı ile Cashwolf, dijitalleşme yolunda şirketlere partnerlik yaparken, etkin bir nakit yönetimi sağlamaktadır.

Extre entegrasyonu Bankalar ile tamamen entegre çalışan cashwolf sistemi, bankalarda gerçekleşmiş olan tüm işlemlerin, tek bir ekranda, toplu halde görülebilmesini sağlar. Extredeki işlemleri, şirket ERP'si ile uyumlu hale getirip, otomatik muhasebeleştirilmesine olanak verir.
Anlık bakiye entegrasyonu Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar.
Tahsilat dosyaları entegrasyonları Çek, DBS, kredi kartı vb tahsilat dosyalarının entegrasyonu ile, hesaplara gün içinde geçecek bedeller, günün başında izlenebilir haldedir ve kullanıcı, günü planlarken tüm bu bedelleri tek dokunuşla planlamasına dahil eder.
Gümkart entegrasyonu Gümkart ile yapılan gümrük ödemeleri ile ilgili tüm nakit hareketleri, cashwolf sistemi üzerinden izlenebilir, ve planlamaya otomatik olarak dahil edilir.
ERP entegrasyoları ERP entegrasyonları ile, ERP'de hazırlanan ödeme dosyaları cashwolf sistemi tarafından okunur ve nakit planlamasına otomatik olarak dahil edilir.
Banka entegrasyonları Banka entegrasyonları ile, gün içinde banka hesaplarına gelen tüm tutarlardan anında haberdar olunabilir ve bu tutarlar nakit havuzuna otomatik olarak dahil edilir.
Otomatik fonlama Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar.
Transfer fiyatlandırması kurallarına uyum Grup şirketleri arasında gerçekleşen para transferlerinde transfer fiyatlaması kuralları otomatik olarak kontrol edilir ve raporlanır. Şirketlerin birbirine kesmekle yükümlü olduğu faiz faturaları için faiz hesaplamaları otomatik olarak yapılır ve raporlanır.
Yetkilendirme ve onay mekanizması Kullanıcı bazında, şirket bazında, departman bazında verilebilecek yetkiler ve beraberinde tanımlanacak onay seviyeleri ile, bilgi ve işlem güvenliği kontrol etında rurulur, istenmeyen olayların gerçekleşmesinin önüne geçilmiş olur.
Kullanıcı dostu ekranlar Tüm ekranlar, kullanıcının bütün resmi basit bir şekilde görebileceği ve minimum data girişiyle ilerleyebileceği şekilde dizayn edilmiştir.
Manuel giriş için yedek ekranlar Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar.
Otomatik talimat sistem Sistemde oluşan ve talimat yazılması gereken tüm işlemler için, talep edilen formattaki talimatlar, tek bir dokunuşla oluşturulur.
ERP entegrasyonları Çift yönlü ERP entegrasyonları ile, ERP'den gerekli datalar alınarak, cashwolf sisteminde kullanılır. Cashwolf sisteminde gerçekleşen işlemler ERP sistemine aktarılarak, otomatik muhasebeleştirilmesi sağlanır. Bu yolla, hatalar önlendiği gibi, zaman önemli oranda zaman tasarrufu da sağlanmış olur.
Muhasebe entegrasyonları Cashwolf sisteminde gerçekleşen işlemler ERP sistemine aktarılarak, otomatik muhasebeleştirilmesi sağlanır. Bu yolla, hatalar önlendiği gibi, zaman önemli oranda zaman tasarrufu da sağlanmış olur.
Günlük likidite raporları Grup veya şirket bazında hazırlanan, günlük banka bakiyeleri, krediler, mevduatlar, ödemeler, tahsilatlar gibi tüm nakit yönetimi işlemlerinden oluşan günlük özet likidite raporu, günlük olarak alınacak aksiyonların belirlenmesi için kaynak olarak kullanılır.
Kredi ve mevduat raporları Şirketin kredilerini ve mevduatlarını, vade, anapara, faiz ve vergi detayında sunan rapor, kredi ve mevduatlarla ilgili alınması gereken aksiyonların önceden alınabilmesini sağlar.
Data havuzu ERP'de veya bütçede var olmayan işlemlerin, projeksiyona yansıtılması gerektiğinde kullanılabilecek manuel giriş opsiyonu, projeksiyonun maximum doğruluğunu sağlar.
ERP entegrasyonları ERP'nizde var olan ticari borç ve alacak verilerinin vade ve para birimi kırılımında, entegrasyonla projeksiyona akması sağlanarak, beklenen işlemler hariç nakit projeksiyonu oluşturulur. Daha sonra bu projeksiyon bütçelenen işlemlerle ve manuel girişlerle tamamlanarak, şirketin nakit projeksiyonu oluşturulur.
Bütçe entegrasyonları Bütçelenmiş satış ve satınalmalara göre oluşacak ticari alacak ve borç bilgilerinin , entegrasyonla projeksiyona akması sağlanarak, planlanan işlemlerin nakit projeksiyonu oluşturulur. Daha sonra bu projeksiyon ERP'deki gerçekleşmiş işlemlerle ve manuel girişlerle tamamlanarak, şirketin nakit projeksiyonu oluşturulur.
Manuel giriş opsiyonu ERP'de veya bütçede var olmayan işlemlerin, projeksiyona yansıtılması gerektiğinde kullanılabilecek manuel giriş opsiyonu, projeksiyonun maximum doğruluğunu sağlar.
Senaryo analizleri ve stres testleri Şirketin nakit ihtiyacının veya fazlasının, farklı piyasa koşullarında nasıl gerçekleşeğini test eden, bu yolla likidite riskini minimize eden, şirkete gerekli aksiyonu almak için zaman kazandıran analizler cashwolf üzerinde yapılabilir.
E-imza entegrasyonu Çalışma koşullarının tamamen değiştiği dijital çağda, e-imza entegrasyonu ile, ıslak imza ihtiyacı tamamen ortadan kalkar, tüm imza süreçleri mobil ortama taşınır ve çok daha güvenli bir imza sürecine geçiş yapılmış olur. Kendisine özel kanunu dayalı olarak e-imza kullanımı, tüm imzalanan evraklara tüm detaylarıyla birlikte ulaşabilme imkanı da sağladığı için, dosyalama külfeti de tamamen ortadan kalkmış olur.
Onay mekanizmaları Şirketin imza sirkülerine, yetki tablolarına veya onay süreçlerine uygun olarak şirkete özel dizayn edilebilen onay aşamaları sayesinde, yetkisiz işlem yapılmasının önüüne geçilerek, işlem güvenliği sağlanır.
Yetkilendirmeler İşlem tipi, tutar, banka, hesap ve şirket bazlarında görüntüleme ve işlem yapma yetklerinin tanımlanabilmesi, bilgi ve işlem güvenliği getirmekte, istenmeyen durumlarla karşılaşılmasının önüne geçmekte ve denetiim açısından da uygunluk sağlamaktadır.
Bilgilendirme mesajları Onay gerektirmeyen ancak işlemle lgili bilgi verilmesi gereken durumlarda, tanımlanan kullanıcılara, yapılan işlemle ilgili detay mesajlar gönderilebilmektedir. Bu yolla, hesap verilebilirlik sağlanmakta ve alınması gereken aksiyonlar için bilgi akışında aksamanın önüne geçilmektedir.
Loglama altyapısı Loglama altyapısı ile, her bir işlemi hangi kullanıcınınne zaman yaptığı, hang kullanıcının onayladığı gibi tüm detay bilgiler sistemde tutulmakta e anlaşılır bir şekilde raporlanabilmektedir. Bu fonksiyon denetim aısından da uygunluk sağlamaktadır.

Cashwolf fonksiyonalitesi

Konfigürasyon ve tanımlama ekranları

Konfigürasyon ve tanımlama ekranları

 • Şirket tanımlama
 • Banka tanımlama
 • Banka hesabı tanımlama
 • Vergi kuralları tanımlama
 • Kullanıcı tanılama
Banka bakiye ve hesap entegrasyonları

Banka bakiye ve hesap entegrasyonları

 • MT940 entegrasyonu
 • MT942 entegrasyonu
 • Döviz cinsi bazında sorgu
 • İşlem tipi sorgulama
 • Valörlü işlemler takip
Şirket ERP entegrasyonları

Şirket ERP entegrasyonları

 • ERP verilerinin Cashwolf'a aktarımı
 • Cashwolf verilerinin ERP'ye aktarımı
 • Muhasebe kayıt entegrasyonu
 • Hazine işlemlerinin ERP'ye aktarımı
 • Kredi işlemlerinin ERP'ye aktarımı
İşlem giriş ekranları

İşlem giriş ekranları

 • Kredi ve mevduat işlem girişleri
 • Hazine işlemleri girişleri
 • Vergi ödemeleri
 • Manuel işlem giriş ekranları
Nakit giriş çıkış blotterları

Nakit giriş çıkış blotterları

 • Şirket bazında hareket
 • IBAN bazında hareket
 • Döviz cinsi bazında hareket
 • Anlık hesap hareketleri görüntüleme
 • İşlem detay görüntüleme
Fonlama işlemleri

Fonlama işlemleri

 • Bankalararası fonlama
 • Şirketlerarası fonlama
 • Sermaye kuralları takibi
 • Emsal faiz oranı takip
 • Muhasebe
Banka talimatları ve e-imza

Banka talimatları ve e-imza

 • Otomatik talimat oluşturma
 • Toplu talimat basım
 • E-imza entegrasyonu
Raporlamalar

Raporlamalar

 • Likidite raporları
 • Vadeler bazında döviz pozisyonu raporları
 • İşlem yoğunluğu ve masraf raporları
 • Tarihsel işlem hareketleri
 • Kredi, mevduat, bono, türev işlem raporları

Fonksiyonel altyapı, güçlü raporlama sistemi

Cashwolf, fonksiyonel yapısı ve kullanıcı dostu ekranları ile kullanımı kolay ve hızlıdır. Statik ve dinamik raporlama altyapısı ve oluşan raporların sistemden direkt yöneticilere gönderilebilmesi özellikleriyle, raporlama yükünü de ortadan kaldırır.

about

Cashwolf'ta günlük akış

Dijital bir araç kullanmadan yapılan nakit planlama süreci, bankalardan alınan açılış bakiyeleriyle başlar, gün içi tahsilat ve ödemeler, döviz işlemleri, kredi ve mevduat bilgileri ile devam eder, şirketin bankaları arasında gerekli para transferleri yapılır, varsa grup içi şirketleri arası fonlama işlemleri yapılır, talimatlar yazılır, bankaya ulaştırılır ve takip edilir. Sonrasında yapılan işler raporlanmak üsere excellere girilir, aynı işlemler ayrıca ERP'ye girilip muhasebeleştirilir.

Günlük nakit yönetim otomasyonu

Cashwolf Teknolojileri

Java tabanlı teknolojiler

Java tabanlı teknolojiler

Java tabanlı yazılımlarımız ile güvenilir, platform bağımsız, entegre edilebilir ve yüksek performanslı sistemler kuruyoruz.

SaaS

Saas

Güncel bulut teknolojilerinin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken aynı zamanda verimli ve güvenli yapılar inşa ediyoruz.

Destek

Destek

Uzman yazılım ekibimiz ve analistlerimiz sayesinde her aşamada yanınızdayız.

Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi

Elimizde bulundurduğumuz geniş veri kümesi ve kullandığımız akıllı algoritmalar ile kendi kendine öğrenen yapılar inşa ederek machine learning ve deep learning alanında inovatif çalışmalar yürütmekteyiz.

R ve Python

R ve Python

İstatistik temelli bir yazılım ortamı olan R ve makine öğrenmesiyle popülaritesi artan Python ile yaptığımız analizler sayesinde karar alma mekanizmalarınızı güçlendirebilirsiniz.

Büyük Veri

Büyük Veri

Yıllar içerisinde farklı sektörlerden iş ortaklarımız ile yaptığımız çalışmalar sonucunda hacim ve çeşitlilik açısından oldukça kapsamlı bir veri kümesine sahibiz.