Sık Sorulan Sorular

Cashwolf Solutions Ürünleri Hakkında Sık Sorulan Sorulara Ulaşabilirsiniz

Cashwolf, bankalarla tam entegre çalışan, güniçi yapılan nakit yönetimi işlemlerinin otomatize edildiği, banka talimatlarının otomatik oluşturulduğu ve muhasebe kayıtlarının ERP sistemleriyle entegre edildiği, güvenli bir dijital nakit yönetimi sistemidir. Cashwolf; döviz, kredi ve likidite takibi raporlamalarının yanısıra, şirketler için hayati öneme sahip nakit projeksiyonunu da içeren kapsamlı bir raporlama alt yapısına sahiptir.

Cashwolf, sizin hiç bir aksiyon almanıza gerek kalmadan, tüm bankalardan tamamen entegre bir şekilde açılış bakiyelerinizi alır ve kullanımınıza sunar.

Cashwolf, gün içinde banka hesaplarınıza gelen paraları sizin için sürekli tarar, ve gelir gelmez size haber verir, onayınızı takiben de nakit planlamanıza dahil eder.

Cashwolf, gün boyunca banka hesaplarınızı tarayarak, gerçekleşen tüm işlemleri anında görüntüleyebilmenizi sağlar.

Cashwolf, bankalarla ve şirket ERP’leri ile tam entegre çalışan bir nakit yönetimi aracıdır. Bankalardan ve şirket ERP’lerinden elektronik olarak alınabiilen tüm data cashwolf tarafından otomatik olarak işlenir. Kullanıcı, sadece elektronik data sağlanamaması durumunda manuel giriş yapar. Bu entegrasyonlar ile zaman tasarrufu ve hatasız nakit yönetimi garant edilmiş olur.

Cashwolf, bankalar arası "süpürme" işlemini, yani var olan parayı tek bankada toplama işlemini, tanımlanan kurallar dahilinde otomatik olarak yapar ve sizin onayınıza sunar. Bu kurallar, hangi bankada ne kadar para kalması gerektiği ve transfer tutarlarını yuvarlama ile ilgili kurallardır.

İşlemleri bir platform üzerinden yapıyorsanız, ya da banka size işlem datasını herhang bir formatta gönderiyorsa, cashwolf bu datayı işler ve nakit planlamanıza eş zamanlı olarak dahiil eder.

Cashwolf, tüm işlemlerinizle ilgili talimatları otomatik oluşturur. Siz bu talimatları tekil veya çoklu olarak bastırabilirsiniz.

Cashwolf, grup içi fonlama işlemini, örtülü sermaye kurallarını gözeterek, aşılması durumunda sizlere bilgi verip, aksiyon almanızı sağlayarak yapar. Grup içi faiz hesaplamalarını da otomatik olarak yaparak, iş yükünüzü ortadan kaldırdığı gibi, vergisel açıdan da güvenlik sağlar.

Cashwolf, veriler entegrasyonla alındıysa hiç giriş yapmadan, entegrasyonla alınamadıysa sadece cashwolf sistemine 1 kez giriş yaparak, talimatları otomatik yazar, raporları otomatik oluşturur  ve muhasebe girişlerini otomatik yapar. Dolayısıyla, 1 veri en fazla 1 kez girilir.

Cashwolf içindeki tüm ekranlar, raporlar vb. Ms. Excel ve Pdf formatında export edilebilir.

Cashwolf, entegrasyonla alınan veya manuel girilen tüm işlemleri tüm detaylarıyla sistem içinde tutar. Bunlara tarih, şirket, işlem tibi vb filtrelerle ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte, günlük likidite raporları, kredi raporları, banka bazında nakit pozisyonu raporları, döviz bazında işlem raporları, mevduat / fon vb kullanılan yatırım raporları ve benzer nakit bazlı raporlar alabilirsiniz.

Cashwolf, ERP’niz ile entegre çalışarak, ERP’nizden ticari alacak ve ticari borç verilerini alır. Bu verileri, cashwolf sistemi içinde tutulan kredi, vadeli döviz işlemi, mevduat/fon gibi vadeli işlemlerle birleştirir, ERP’nizde ve cashwolf sistemi içinde olmayan (maaşlar, planlanan sabit kıymet alış/satış vb) işlemleri de manuel girebilmenize olanak vererek, tüm işlemlerinizi kapsayan nakit projeksiyonunuzu oluşturur.

Cashwolf sisteminde, nakit projeksiyonu, verilerin para birimine göre, hem para birimi bazında, hem de belli bir para biriminde konsolide olarak alınabilir.

Cashwolf sisteminde nakit projeksiyonunu, günlük, haftalık ve aylık kırılımlarda alabilirsiniz.

Cashwolf sisteminde, ticari alacak ve ticari borç verileri ERP’den hangi kırılımda alındıysa, aynı kırılımda raporlanır.

Cahswolf sistemine girilen 1 tane veya 1’den fazla vadeli işlemler, vadelerinde, nakit planlama ekranında yerini alacak ve ilgili banka hesabınızda nakit hareketi olarak görünecektir. Vadeleri manuel takip etmenize gerek yoktur.